CCDC 1991614: Experimental Crystal Structure Determination

 • Xingjie Wang (Contributor)
 • Xuan Zhang (Contributor)
 • Riddhish Pandharkar (Contributor)
 • Jiafei Lyu (Contributor)
 • Debmalya Ray (Contributor)
 • Ying Yang (Contributor)
 • Satoshi Kato (Contributor)
 • Jian Liu (Contributor)
 • Megan C. Wasson (Contributor)
 • Timur Islamoglu (Contributor)
 • Zhong Li (Contributor)
 • Joseph T Hupp (Contributor)
 • Christopher J. Cramer (Contributor)
 • Laura Gagliardi (Contributor)
 • Omar k Farha (Contributor)
 • Joseph T. Hupp (Contributor)
 • Christopher J. Cramer (Contributor)
 • Omar K. Farha (Contributor)

Dataset

Search results