CSD 1909273: Experimental Crystal Structure Determination

  • Jianwei Qiao (Contributor)
  • Lixin Ning (Contributor)
  • Maxim S. Molokeev (Contributor)
  • Yu Chun Chuang (Contributor)
  • Qinyuan Zhang (Contributor)
  • Kenneth Poeppelmeier (Contributor)
  • Zhiguo Xia (Contributor)

Dataset

Description

Related Article: Jianwei Qiao, Lixin Ning, Maxim S. Molokeev, Yu-Chun Chuang, Qinyuan Zhang, Kenneth R. Poeppelmeier, Zhiguo Xia|2019|Angew.Chem.,Int.Ed.|58|11521|doi:10.1002/anie.201905787

Cite this