Dramatic response of BRAF V600E-mutant epithelioid glioblastoma to combination therapy with BRAF and MEK inhibitor: establishment and xenograft of a cell line to predict clinical efficacy

 • Yu Kanemaru (Creator)
 • Manabu Natsumeda (Creator)
 • Masayasu Okada (Creator)
 • Rie Saito (Creator)
 • Daiki Kobayashi (Creator)
 • Takeyoshi Eda (Contributor)
 • Jun Watanabe (Creator)
 • Shoji Saito (Creator)
 • Yoshihiro Tsukamoto (Creator)
 • Makoto Oishi (Creator)
 • Hirotake Saito (Creator)
 • Masayuki Nagahashi (Creator)
 • Takahiro Sasaki (Creator)
 • Rintaro Hashizume (Contributor)
 • Hidefumi Aoyama (Creator)
 • Toshifumi Wakai (Creator)
 • Akiyoshi Kakita (Creator)
 • Yukihiko Fujii (Creator)
 • Manabu Natsumeda (Creator)
 • Daiki Kobayashi (Creator)
 • Makoto Oishi (Creator)
 • Takahiro Sasaki (Creator)
 • Hashizume Rintaro (Contributor)

Dataset

Search results