Λ and Λ̄ polarization from deep inelastic muon scattering

M. R. Adams*, M. Aderholz, S. Aïd, P. L. Anthony, D. Ashery, D. A. Averill, M. D. Baker, B. R. Baller, A. Banerjee, A. A. Bhatti, U. Bratzler, H. M. Braun, T. J. Carroll, H. L. Clark, J. M. Conrad, R. Davisson, I. Derado, F. S. Dietrich, W. Dougherty, T. DreyerV. Eckardt, U. Ecker, M. Erdmann, G. Y. Fang, J. Figiel, R. W. Finlay, H. J. Gebauer, D. F. Geesaman, K. A. Griffioen, R. S. Guo, J. Haas, C. Halliwell, D. Hantke, K. H. Hicks, H. E. Jackson, G. Jancso, D. M. Jansen, Z. Jin, K. Kadija, S. Kaufmann, R. D. Kennedy, E. R. Kinney, H. G E Kobrak, A. V. Kotwal, S. Kunori, M. Lenski, J. J. Lord, H. J. Lubatti, D. McLeod, P. Madden, A. Manz, H. Melanson, D. G. Michael, H. E. Montgomery, J. G. Morfin, R. B. Nickerson, J. Novak, K. Olkiewicz, L. Osborne, R. Otten, V. Papavassiliou, B. Pawlik, F. M. Pipkin, D. H. Potterveld, A. Röser, J. J. Ryan, C. W. Salgado, H. Schellman, M. Schmitt, N. Schmitz, G. Siegert, A. Skuja, G. A. Snow, S. Söldner-Rembold, P. Spentzouris, P. Stopa, R. A. Swanson, V. Topor Pop, H. Venkataramania, M. Wilhelm, Richard Wilson, W. Wittek, S. A. Wolbers, A. Zghiche, T. Zhao

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

63 Scopus citations

Abstract

We report results of the first measurements of Λ and Λ̄ polarization produced in deep inelastic polarized muon scattering on the nucleon. The results are consistent with an expected trend towards positive polarization with increasing cursive Greek chiF. The polarizations of Λ and Λ̄ appear to have opposite signs. A large negative polarization for Λ at low positive cursive Greek chiF is observed and is not explained by existing models. A possible interpretation is presented.

Original languageEnglish (US)
Pages (from-to)263-267
Number of pages5
JournalEuropean Physical Journal C
Volume17
Issue number2
DOIs
StatePublished - 2000

ASJC Scopus subject areas

 • Engineering (miscellaneous)
 • Physics and Astronomy (miscellaneous)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Λ and Λ̄ polarization from deep inelastic muon scattering'. Together they form a unique fingerprint.
 • Lambda and Antilambda polarization from deep inelastic muon scattering

  Adams, M. R. (Contributor), Aderholz, M. (Contributor), Aïd, S. (Contributor), Anthony, P. L. (Contributor), Ashery, D. (Contributor), Averill, D. A. (Contributor), Baker, M. D. (Contributor), Baller, B. R. (Contributor), Banerjee, A. (Contributor), Bhatti, A. A. (Contributor), Bratzler, U. (Contributor), Braun, H. M. (Contributor), Carroll, T. J. (Contributor), Clark, H. L. (Contributor), Conrad, J. M. (Contributor), Davisson, R. (Contributor), Derado, I. (Contributor), Dietrich, F. S. (Contributor), Dougherty, W. (Contributor), Dreyer, T. (Contributor), Eckardt, V. (Contributor), Ecker, U. (Contributor), Erdmann, M. (Contributor), Fang, G. Y. (Contributor), Figiel, J. (Contributor), Finlay, R. W. (Contributor), Gebauer, H. J. (Contributor), Geesaman, D. F. (Contributor), Griffioen, K. A. (Contributor), Guo, R. S. (Contributor), Haas, J. (Contributor), Halliwell, C. (Contributor), Hantke, D. (Contributor), Hicks, K. H. (Contributor), Jackson, H. E. (Contributor), Jancso, G. (Contributor), Jansen, D. M. (Contributor), Jin, Z. (Contributor), Kadija, K. (Contributor), Kaufmann, S. (Contributor), Kennedy, R. D. (Contributor), Kinney, E. R. (Contributor), Kobrak, H. G. E. (Contributor), Kotwal, A. V. (Contributor), Kunori, S. (Contributor), Lenski, M. (Contributor), Lord, J. J. (Contributor), Lubatti, H. J. (Contributor), McLeod, D. (Contributor), Madden, P. (Contributor), Manz, A. (Contributor), Melanson, H. (Contributor), Michael, D. G. (Contributor), Montgomery, H. E. (Contributor), Morfin, J. G. (Contributor), Nickerson, R. B. (Contributor), Novak, J. (Contributor), Olkiewicz, K. (Contributor), Osborne, L. (Contributor), Otten, R. (Contributor), Papavassiliou, V. (Contributor), Pawlik, B. (Contributor), Pipkin, F. M. (Contributor), Potterveld, D. H. (Contributor), Röser, A. (Contributor), Ryan, J. J. (Contributor), Salgado, C. W. (Contributor), Schellman, H. (Contributor), Schmitt, M. H. (Contributor), Schmitz, N. (Contributor), Siegert, G. (Contributor), Skuja, A. (Contributor), Snow, G. A. (Contributor), Söldner-Rembold, S. (Contributor), Spentzouris, P. (Contributor), Stopa, P. (Contributor), Swanson, R. A. (Contributor), Topor Pop, P. V. (Contributor), Venkataramania, H. (Contributor), Wilhelm, M. (Contributor), Wilson, R. (Contributor), Wittek, W. (Contributor), Wolbers, S. A. (Contributor), Zghiche, A. (Contributor) & Zhao, T. (Contributor), HEPData, 2001

  Dataset

 • Lambda and Antilambda polarization from deep inelastic muon scattering

  Adams, M. R. (Contributor), Aderholz, M. (Contributor), Aïd, S. (Contributor), Anthony, P. L. (Contributor), Ashery, D. (Contributor), Averill, D. A. (Contributor), Baker, M. D. (Contributor), Baller, B. R. (Contributor), Banerjee, A. (Contributor), Bhatti, A. A. (Contributor), Bratzler, U. (Contributor), Braun, H. M. (Contributor), Carroll, T. J. (Contributor), Clark, H. L. (Contributor), Conrad, J. M. (Contributor), Davisson, R. (Contributor), Derado, I. (Contributor), Dietrich, F. S. (Contributor), Dougherty, W. (Contributor), Dreyer, T. (Contributor), Eckardt, V. (Contributor), Ecker, U. (Contributor), Erdmann, M. (Contributor), Fang, G. Y. (Contributor), Figiel, J. (Contributor), Finlay, R. W. (Contributor), Gebauer, H. J. (Contributor), Geesaman, D. F. (Contributor), Griffioen, K. A. (Contributor), Guo, R. S. (Contributor), Haas, J. (Contributor), Halliwell, C. (Contributor), Hantke, D. (Contributor), Hicks, K. H. (Contributor), Jackson, H. E. (Contributor), Jancso, G. (Contributor), Jansen, D. M. (Contributor), Jin, Z. (Contributor), Kadija, K. (Contributor), Kaufmann, S. (Contributor), Kennedy, R. D. (Contributor), Kinney, E. R. (Contributor), Kobrak, H. G. E. (Contributor), Kotwal, A. V. (Contributor), Kunori, S. (Contributor), Lenski, M. (Contributor), Lord, J. J. (Contributor), Lubatti, H. J. (Contributor), McLeod, D. (Contributor), Madden, P. (Contributor), Manz, A. (Contributor), Melanson, H. (Contributor), Michael, D. G. (Contributor), Montgomery, H. E. (Contributor), Morfin, J. G. (Contributor), Nickerson, R. B. (Contributor), Novak, J. (Contributor), Olkiewicz, K. (Contributor), Osborne, L. (Contributor), Otten, R. (Contributor), Papavassiliou, V. (Contributor), Pawlik, B. (Contributor), Pipkin, F. M. (Contributor), Potterveld, D. H. (Contributor), Röser, A. (Contributor), Ryan, J. J. (Contributor), Salgado, C. W. (Contributor), Schellman, H. (Contributor), Schmitt, M. H. (Contributor), Schmitz, N. (Contributor), Siegert, G. (Contributor), Skuja, A. (Contributor), Snow, G. A. (Contributor), Söldner-Rembold, S. (Contributor), Spentzouris, P. (Contributor), Stopa, P. (Contributor), Swanson, R. A. (Contributor), Topor Pop, P. V. (Contributor), Venkataramania, H. (Contributor), Wilhelm, M. (Contributor), Wilson, R. (Contributor), Wittek, W. (Contributor), Wolbers, S. A. (Contributor), Zghiche, A. (Contributor) & Zhao, T. (Contributor), HEPData, 2001

  Dataset

Cite this