ANP32A regulates histone H3 acetylation and promotes leukemogenesis

Xuejing Yang, Bin Lu, Xueqin Sun, Cuijuan Han, Chunling Fu, Kailin Xu, Min Wang, Dengju Li, Zhichao Chen, Puneet Opal, Qiang Wen, John D. Crispino, Qian Fei Wang, Zan Huang*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'ANP32A regulates histone H3 acetylation and promotes leukemogenesis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences