College of American Pathologists Tumor Regression Grading System for Long-Term Outcome in Patients with Locally Advanced Rectal Cancer

Hai Yang Chen, Li Li Feng, Ming Li, Huai Qiang Ju, Yi Ding, Mei Lan, Shu Mei Song, Wei Dong Han, Li Yu, Ming Biao Wei, Xiao Lin Pang, Fang He, Shuai Liu, Jian Zheng, Yan Ma, Chu Yang Lin, Ping Lan, Mei Jin Huang, Yi Feng Zou, Zu Li YangTing Wang, Jin Yi Lang, Guy R. Orangio, Vitaliy Poylin, Jaffer A. Ajani, Wei Hu Wang, Xiang Bo Wan*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'College of American Pathologists Tumor Regression Grading System for Long-Term Outcome in Patients with Locally Advanced Rectal Cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences