Correction to: Controlled Mechanical Buckling for Origami-Inspired Construction of 3D Microstructures in Advanced Materials (Advanced Functional Materials, (2016), 26, 16, (2629-2639), 10.1002/adfm.201504901)

Zheng Yan, Fan Zhang, Jiechen Wang, Fei Liu, Xuelin Guo, Kewang Nan, Qing Lin, Mingye Gao, Dongqing Xiao, Yan Shi, Yitao Qiu, Haiwen Luan, Jung Hwan Kim, Yiqi Wang, Hongying Luo, Mengdi Han, Yonggang Huang, Yihui Zhang, John A. Rogers

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

2 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Correction to: Controlled Mechanical Buckling for Origami-Inspired Construction of 3D Microstructures in Advanced Materials (Advanced Functional Materials, (2016), 26, 16, (2629-2639), 10.1002/adfm.201504901)'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy