Dynamic and Programmable Cellular-Scale Granules Enable Tissue-like Materials

Yin Fang*, Endao Han, Xin Xing Zhang, Yuanwen Jiang, Yiliang Lin, Jiuyun Shi, Jiangbo Wu, Lingyuan Meng, Xiang Gao, Philip J. Griffin, Xianghui Xiao, Hsiu Ming Tsai, Hua Zhou, Xiaobing Zuo, Qing Zhang, Miaoqi Chu, Qingteng Zhang, Ya Gao, Leah K. Roth, Reiner BleherZhiyuan Ma, Zhang Jiang, Jiping Yue, Chien Min Kao, Chin Tu Chen, Andrei Tokmakoff, Jin Wang, Heinrich M. Jaeger, Bozhi Tian

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Dynamic and Programmable Cellular-Scale Granules Enable Tissue-like Materials'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds