Effect of folic acid supplementation on cardiovascular outcomes: A systematic review and meta-analysis

Yu Hao Zhou, Jian Yuan Tang, Mei Jing Wu, Jian Lu, Xin Wei, Ying Yi Qin, Chao Wang, Jin Fang Xu, Jia He*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

64 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Effect of folic acid supplementation on cardiovascular outcomes: A systematic review and meta-analysis'. Together they form a unique fingerprint.

INIS

Food Science