Evaluation of Visceral Adipose Tissue Oxygenation by Blood Oxygen Level-Dependent MRI in Zucker Diabetic Fatty Rats

Hong Jian Shi, Yan Feng Li, Wen Jie Ji, Zhi Chun Lin, Wei Cai, Tao Chen, Bin Yuan, Xiu Long Niu, Han Ying Li, Wen Shu, Yu Ming Li, Fei Yuan*, Xin Zhou, Zhuoli Zhang

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Evaluation of Visceral Adipose Tissue Oxygenation by Blood Oxygen Level-Dependent MRI in Zucker Diabetic Fatty Rats'. Together they form a unique fingerprint.

INIS

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology