Expert-level diagnosis of nasal polyps using deep learning on whole-slide imaging

Qingwu Wu, Jianning Chen, Huiyi Deng, Yong Ren, Yueqi Sun, Weihao Wang, Lianxiong Yuan, Haiyu Hong, Rui Zheng, Weifeng Kong, Xuekun Huang, Guifang Huang, Lunji Wang, Yana Zhang, Lanqing Han, Qintai Yang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

16 Scopus citations
Original languageEnglish (US)
Pages (from-to)698-701.e6
JournalJournal of Allergy and Clinical Immunology
Volume145
Issue number2
DOIs
StatePublished - Feb 2020
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • Immunology and Allergy
  • Immunology

Cite this