Genetic study of indirect inguinal hernia

Yaoqin Gong*, Changshun Shao, Qian Sun, Binxi Chen, Yuan Jiang, Chenhong Guo, Jianjun Wei, Yishou Guo

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

22 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Genetic study of indirect inguinal hernia'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences