Identification of MLL-fusion/MYC⊣miR-26⊣TET1 signaling circuit in MLL-rearranged leukemia

Hao Huang, Xi Jiang, Jinhua Wang, Yuanyuan Li, Chun Xiao Song, Ping Chen, Shenglai Li, Sandeep Gurbuxani, Stephen Arnovitz, Yungui Wang, Hengyou Weng, Mary Beth Neilly, Chuan He, Zejuan Li, Jianjun Chen*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

15 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Identification of MLL-fusion/MYC⊣miR-26⊣TET1 signaling circuit in MLL-rearranged leukemia'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences