IL-10 derived from M2 macrophage promotes cancer stemness via JAK1/STAT1/NF-κB/Notch1 pathway in non-small cell lung cancer

Li Yang, Ying Dong, Yanjun Li, Dong Wang, Shasha Liu, Dan Wang, Qun Gao, Shaofei Ji, Xinfeng Chen, Qingyang Lei, Wenyi Jiang, Liping Wang, Bin Zhang, Jane J. Yu, Yi Zhang*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

30 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'IL-10 derived from M2 macrophage promotes cancer stemness via JAK1/STAT1/NF-κB/Notch1 pathway in non-small cell lung cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences