Kanun, Kanuniyet ve Meşruiyet: Osmanlı’da Meşruiyet Meselesi Hakkında bir Deneme [Law, Legality and Legitimacy: An Essay on the Issue of Legitimacy in the Ottoman Empire]

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Original languageEnglish
Title of host publicationOral Sander’e Armağan
PublisherSiyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları
StatePublished - 1997

Cite this