Loss of endothelial hypoxia inducible factor-prolyl hydroxylase 2 induces cardiac hypertrophy and fibrosis

Zhiyu Dai*, Jianding Cheng, Bin Liu, Dan Yi, Anlin Feng, Ting Wang, Lingling An, Chen Gao, Yibin Wang, Maggie M. Zhu, Xianming Zhang, You Yang Zhao

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Loss of endothelial hypoxia inducible factor-prolyl hydroxylase 2 induces cardiac hypertrophy and fibrosis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

INIS