Na 3 Ba 2 (B 3 O 6 ) 2 F: Next Generation of Deep-Ultraviolet Birefringent Materials

Hui Zhang, Min Zhang*, Shilie Pan, Zhihua Yang, Zheng Wang, Qiang Bian, Xueling Hou, Hongwei Yu, Fangfang Zhang, Kui Wu, Feng Yang, Qinjun Peng, Zuyan Xu, Kelvin B. Chang, Kenneth Poeppelmeier

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

91 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Na <sub>3</sub> Ba <sub>2</sub> (B <sub>3</sub> O <sub>6</sub> ) <sub>2</sub> F: Next Generation of Deep-Ultraviolet Birefringent Materials'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds