Neferine induces autophagy of human ovarian cancer cells via p38 MAPK/ JNK activation

Limei Xu, Xiyu Zhang, Yinuo Li, Shuhua Lu, Shan Lu, Jieyin Li, Yuqiong Wang, Xiaoxue Tian, Jian jun Wei, Changshun Shao, Zhaojian Liu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

41 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Neferine induces autophagy of human ovarian cancer cells via p38 MAPK/ JNK activation'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences