Off-Centering of Ge Atoms in GeBi2Te4 and Impact on Thermoelectric Performance

Jinfeng Dong, Lei Hu, Jue Liu, Yukun Liu, Yilin Jiang, Zhiling Yu, Xian Yi Tan, Ady Suwardi, Qiang Zheng, Qian Li, Jing Feng Li, Vinayak P. Dravid, Qingyu Yan*, Mercouri G. Kanatzidis*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Off-Centering of Ge Atoms in GeBi2Te4 and Impact on Thermoelectric Performance'. Together they form a unique fingerprint.

INIS

Material Science