Overexpression of miR-125b, a novel regulator of innate immunity, in eosinophilic chronic rhinosinusitis with nasal polyps

Xin Hao Zhang, Ya Na Zhang, Hua Bin Li, Chun Yan Hu, Nan Wang, Ping Ping Cao, Bo Liao, Xiang Lu, Yong Hua Cui, Zheng Liu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

60 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Overexpression of miR-125b, a novel regulator of innate immunity, in eosinophilic chronic rhinosinusitis with nasal polyps'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences