Oxygen-Assisted Cathodic Deposition of Zeolitic Imidazolate Frameworks with Controlled Thickness

Qing Zhang, Zhengming Wu, Yuan Lv, Yali Li, Yajing Zhao, Rui Zhang, Yushuang Xiao, Xiaofei Shi, Danrui Zhang, Rui Hua, Jianlin Yao, Jun Guo, Rong Huang, Yi Cui, Zhenhui Kang, Subhadip Goswami, Lee Robison, Kepeng Song, Xinghua Li, Yu HanLifeng Chi*, Omar K. Farha, Guang Lu

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

10 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Oxygen-Assisted Cathodic Deposition of Zeolitic Imidazolate Frameworks with Controlled Thickness'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds