P66Shc: A novel biomarker of tubular oxidative injury in patients with diabetic nephropathy

Xiaoxuan Xu, Xuejing Zhu, Mingming Ma, Yachun Han, Chun Hu, Shuguang Yuan, Yuan Yang, Li Xiao, Fuyou Liu, Yashpal S. Kanwar, Lin Sun*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

23 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'P66Shc: A novel biomarker of tubular oxidative injury in patients with diabetic nephropathy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences