Processing Strategies for an Organic Photovoltaic Module with over 10% Efficiency

Chuang Yi Liao, Yao Chen, Chun Chieh Lee, Gang Wang, Nai Wei Teng, Chia Hao Lee, Wei Long Li, Yu Kuang Chen, Chia Hua Li, Hsiuan Lin Ho, Phoebe Huei Shuan Tan, Binghao Wang, Yu Chin Huang, Ryan M. Young, Michael R. Wasielewski, Tobin J. Marks*, Yi Ming Chang, Antonio Facchetti

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

151 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Processing Strategies for an Organic Photovoltaic Module with over 10% Efficiency'. Together they form a unique fingerprint.

INIS

Material Science