Programmable ROS-Mediated Cancer Therapy via Magneto-Inductions

Jiaojiao Wu, Peng Ning, Rui Gao, Qishuai Feng, Yajing Shen, Yifan Zhang, Yingze Li, Chang Xu, Yao Qin, Gustavo R. Plaza, Qianwen Bai, Xing Fan, Zhenguang Li, Yu Han, Maciej S. Lesniak, Haiming Fan, Yu Cheng*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Programmable ROS-Mediated Cancer Therapy via Magneto-Inductions'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science

Medicine & Life Sciences