Reduced USP33 expression in gastric cancer decreases inhibitory effects of Slit2-Robo1 signalling on cell migration and EMT

Yiwen Xia, Linjun Wang, Zhipeng Xu, Ruirui Kong, Fei Wang, Kai Yin, Jianghao Xu, Bowen Li, Zhongyuan He, Lu Wang, Hao Xu, Diancai Zhang, Li Yang, Jane Y. Wu, Zekuan Xu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

27 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Reduced USP33 expression in gastric cancer decreases inhibitory effects of Slit2-Robo1 signalling on cell migration and EMT'. Together they form a unique fingerprint.

INIS

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology