Significant association of eed promoter hypomethylation with colorectal cancer

Xiuru Ying, Ranran Pan, Jie Zhong, Boyi Wu, Yuting Jiang, Jieer Ying, Cong Zhou, Jie Dai, Shuangying Zhao, Yinan Shen, Wei Zhang*, Shiwei Duan

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Significant association of eed promoter hypomethylation with colorectal cancer'. Together they form a unique fingerprint.

INIS

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology