USP21 negatively regulates antiviral response by acting as a RIG-I deubiquitinase

Yihui Fan, Renfang Mao, Yang Yu, Shangfeng Liu, Zhongcheng Shi, Jin Cheng, Huiyuan Zhang, Lei An, Yanling Zhao, Xin Xu, Zhenghu Chen, Mari Kogiso, Dekai Zhang, Hong Zhang, Pumin Zhang, Jae U. Jung, Xiaonan Li, Guotong Xu, Jianhua Yang*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

94 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'USP21 negatively regulates antiviral response by acting as a RIG-I deubiquitinase'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences