Vimentin intermediate filaments in fish melanophores

F. K. Gyoeva, E. V. Leonova, V. I. Rodionov, V. I. Gelfand

Research output: Contribution to journalArticle

21 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Vimentin intermediate filaments in fish melanophores'. Together they form a unique fingerprint.